Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Հակադարձ ֆունկցիա 1Մ.
2. Գծային ֆունկցիայի հակադարձը 1Մ.
3. Պնդումներ հակադարձելի ֆունկցիաների գրաֆիկների վերաբերյալ 1Մ.
4. Պնդումներ հակադարձելի ֆունկցիաների վերաբերյալ 1Մ.
5. Հակադարձ ֆունկցիայի որոշելը 1Մ.