Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հակադարձ ֆունկցիա

Բարդություն հեշտ

1
2. Գծային ֆունկցիայի հակադարձը

Բարդություն հեշտ

1
3. Պնդումներ հակադարձելի ֆունկցիաների գրաֆիկների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
4. Հակադարձ ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդումներ հակադարձելի ֆունկցիաների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Գծային ֆունկցիայի մոնոտոնությունն ու հակադարձը

Բարդություն հեշտ

3
7. Պնդում հակադարձ ֆունկցիայի բանաձևի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

4
8. Հակադարձելի ֆունկցիաների գրաֆիկների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
9. Հակադարձ ֆունկցիայի որոշելը

Բարդություն միջին

1
10. Քառակուսային ֆունկցիայի հակադարձը

Բարդություն միջին

2
11. Բարդ ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն միջին

2
12. Հակադարձ ֆունկցիայի նկարագիրը

Բարդություն բարդ

2
13. Հակադարձ ֆունկցիայի նկարագրի ընտրություն

Բարդություն բարդ

1
14. Բառային նկարագրով տրված ֆունկցիա

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար