Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ֆունկցիայի գրաֆիկը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ֆունկցիայի հիմնական պարբերությունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Պարբերական ֆունկցիայի գրաֆիկը

Բարդություն հեշտ

1
4. Պարբերական ֆունկցիայի գրաֆիկի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդումներ պարբերական ֆունկցիաների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Արժեքների համեմատում

Բարդություն միջին

2
7. Հիմնական պարբերություն

Բարդություն միջին

1
8. Պարբերական ֆունկցիա, T=2

Բարդություն միջին

2
9. Ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն միջին

1
10. Արտահայտության արժեքի որոշելը

Բարդություն միջին

2
11. Պարբերության որոշելը

Բարդություն բարդ

1
12. Ֆունկցիայի պարբերությունը

Բարդություն բարդ

3
13. Պնդման ապացուցում

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար