Ասում են, որ \(y=f(x)\), xX ֆունկցիան ունի \(T\) պարբերություն, եթե կամայական xX արգումենտի համար տեղի ունեն հետևյալ հավասարությունները՝  fxT=f(x)=fx+T 
 
Զրոյից տարբեր \(T\) պարբերություն ունեցող ֆունկցիան կոչվում է պարբերական:
Եթե \(y=f(x)\), xX ֆունկցիան ունի \(T\) պարբերություն, ապա \(T\)-ին պատիկ ցանկացած թիվ ևս \(y=f(x)\) ֆունկցիայի պարբերությունն է:  
Պարբերական ֆունկցիան ունի անվերջ թվով պարբերություններ:
Մեծամասամբ դրանց մեջ լինում է ամենափոքր դրական պարբերությունը:
Եթե պարբերական ֆունկցիան ունի փոքրագույն դրական պարբերություն, ապա այն անվանում են հիմնական պարբերություն:
Պարբերական ֆունկցիայի լավ օրինակներ են \(y = sin x\) և \(y = cos x\) եռանկյունաչափական ֆունկցիաները: Դրանց պարբերությունը հավասար է 2π
 
\(y = tg x\) և \(y = ctg x\) ֆունկցիաները ևս պարբերական են՝ π պարբերությամբ:
 
Նույնաբար հաստատուն \(y = const\) ֆունկցիան ևս պարբերական է: Նրա համար ցանկացած
T0 թիվ պարբերություն է: 
 
Պարբերական ֆունկցիայի գրաֆիկը սովորաբար կառուցում են x0;x0+T հատվածի վրա, ապա այն կրկնելով շարունակում են ամբողջ որոշման տիրույթի վրա:
 
Հետևյալը y=sin52cosx ֆունկցիայի գրաֆիկն է:
 
period.png
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: