Տրված է fx=x,եթե0<x<1616,եթե16x32 ֆունկցիան: 
 
Յուրաքանչյուր տողի առաջին և վերջին պատուհանում տեղադրիր ճիշտ փակագիծը:
 
1. Գտիր ֆունկցիայի որոշման տիրույթը՝ Df=ii;ii
 
2. Գտիր ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը՝ Ef=ii;ii