Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ֆունկցիայի սահմանումը

Բարդություն հեշտ

0.5
2. Որոշման տիրույթ և արժեքների բազմություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Որոշման տիրույթ (հայտարարի զրոներ)

Բարդություն հեշտ

2
4. Կոտորակի որոշման տիրույթը

Բարդություն հեշտ

1
5. Նշանակումներ

Բարդություն հեշտ

1
6. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը

Բարդություն միջին

3
7. Որոշման տիրույթին պատկանող թվեր

Բարդություն միջին

4
8. Սխալ պնդումներ որոշման տիրույթի և արժեքների բազմության վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
9. Որոշման տիրույթին չպատկանող թվերը

Բարդություն միջին

3
10. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը

Բարդություն միջին

3
11. Թվի պատկանելը որոշման տիրույթի և արժեքների բաբզմությանը

Բարդություն միջին

3
12. Որոշման տիրույթին պատկանող և չպատկանող թվեր

Բարդություն միջին

4
13. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթի և արժեքների բազմության որոշելը

Բարդություն միջին

4
14. Որոշման տիրույթ

Բարդություն միջին

2
15. Որոշման տիրույթ, համարիչում եռանկյունաչափական արտահայտություն

Բարդություն միջին

4
16. Երկու բանաձևերով տրված ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն միջին

4
17. Ֆունկցիայի արժեքները հատվածի ծայրակետերում

Բարդություն միջին

4
18. Ֆունկցիայի արժեքների բազմության ընտրություն

Բարդություն միջին

3
19. Գծային ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը

Բարդություն բարդ

3
20. Արժեքների բազմություն

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

1. Վարժանք «Թվային ֆունկցիա» թեմայից

Բարդություն միջին

6.5

Նյութեր ուսուցչի համար