Հետևյալ թվերից ո՞րն է պատկանում f(x)=4x ֆունկցիայի որոշման տիրույթին: 
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: