Հայտնի է, որ f(11)=-11
 
f(x) ֆունկցիայի որոշման տիրույթի և արժեքների բազմության վերաբերյալ այս առնչություններից որո՞նք են սխալ:
 
Նշիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: