Տրվածներից որո՞նք չեն պատկանում f(x)=x65x ֆունկցիայի որոշման տիրույթին: 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: