Հաշվիր հետևյալ y(x)=5x4+3 ֆունկցիայի արժեքները 1;1 հատվածի ծայրակետերում:
 
Առաջին պատուհանում գրիր փոքր արժեքը:  
 
Պատասխան՝  և