Տրված է y=2x, x0;1 ֆունկցիան: Գտիր նրա արժեքների բազմությունը: