Գտիր 11.5;23 հատվածում որոշված fx=x23 ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը:
 
Պատասխան՝ E(f)=i;i