Տրված է q=gz ֆունկցիան, որը գործում է՝ g:DgEg
 
Ընտրիր ճիշտ պնդում(ներ)ը: