Գտիր fx=-5x512x+25 ֆունկցիայի որոշման տիրույթը:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
 
D(f)=;iiiiii;+