Տրված է, որ g(21)=-30
 
g(x) ֆունկցիայի որոշման տիրույթի և արժեքների բազմության վերաբերյալ հետևյալ առնչություններից որո՞նք են ճիշտ:
 
Նշիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: