Տրված է fx=17, եթե x017,եթե x<0 ֆունկցիան: 
 
1. Արդյո՞ք 17 թիվը պատկանում է ֆունկցիայի որոշման տիրույթին՝ :
 
2. Արդյո՞ք 69 թիվը պատկանում է ֆունկցիայի արժեքների բազմությանը՝ :