Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
y=fx ֆունկցիայի արժեքը x0 կետում հավասար է 38-ի` y0=38
Որոշիր y=afx և y=fxa ֆունկցիաների արժեքները x0 կետում, եթե a=0.6
 
Պատասխան՝
 
1. y=afx ֆունկցիայի արժեքը x0 կետում՝ 
 
2, y=fxa ֆունկցիայի արժեքը x0 կետում՝