Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. af(x) ֆունկցիայի արժեքը, 0< a <1 1Մ.
2. af(x) ֆունկցիայի արժեքը 1Մ.
3. Գրաֆիկի ձգում/սեղմում 3Մ.
4. Ֆունկցիայի բանաձևը 2Մ.
5. Գրաֆիկի երեք ձևափոխություն 3Մ.
6. Ձևափոխված պարաբոլի հավասարումը 1Մ.