Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկը կստացվի, եթե y=6x17 ֆունկցիայի գրաֆիկը \(Ox\) առանցքի ուղղությամբ տեղաշարժել 16 միավորով դեպի ձախ:
 
Պատասխան՝ y=ixiii