Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տեղաշարժած պարաբոլի գագաթը

Բարդություն հեշտ

1
2. Պարաբոլի գրաֆիկի տեղաշարժ

Բարդություն հեշտ

3
3. Տեղաշարժի ուղղության ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Գրաֆիկի տեղաշարժի չափը

Բարդություն հեշտ

1
5. Ֆունկցիայի գրաֆիկի տեղաշարժի ուղղությունը

Բարդություն հեշտ

1
6. Տեղաշարժված ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
7. Պնդումներ գրաֆիկների կառուցման վերաբերյալ:

Բարդություն հեշտ

1
8. Տեղաշարժերի ուղղություններ

Բարդություն միջին

2
9. Ֆունկցիայի բանաձևի որոշում

Բարդություն միջին

4
10. Հավասարման լուծում

Բարդություն միջին

2
11. Հավասարման լուծում տեղաշարժված գրաֆիկի միջոցով

Բարդություն միջին

3
12. Լրիվ քառակուսու անջատելը

Բարդություն միջին

2
13. Տեղաշարժ երկու ուղղություններով

Բարդություն միջին

2
14. Գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

3
15. Համակարգի լուծում գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն բարդ

1
16. Հավասարման գրաֆիկական լուծում (պարաբոլ և ուղիղ գիծ)

Բարդություն բարդ

3
17. Հիպերբոլ և պարաբոլ

Բարդություն բարդ

3
18. Գրաֆիկի կառուցման տեղաշարժեր

Բարդություն բարդ

4
19. Համակարգի գրաֆիկների հատման կետերը

Բարդություն բարդ

3
20. Համակարգի գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար