Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Տեղաշարժած պարաբոլի գագաթը 1Մ.
2. Պարաբոլի գրաֆիկի տեղաշարժ 3Մ.
3. Տեղաշարժի ուղղության ընտրություն 1Մ.
4. Տեղաշարժերի ուղղություններ 2Մ.
5. Ֆունկցիայի բանաձևի որոշում 2Մ.
6. Հավասարման լուծում 2Մ.