Կառուցիր y=x22y=2 համակարգի հավասարումների գրաֆիկները և որոշիր դրանց հատման կետերի աբսցիսները: 
 
Թվերը գրիր աճման կարգով, եթե հատում չկա, ապա գրիր «չկա»:
 
Պատասխան՝ x1=i;x2=i