առանցքի ուղղությամբ քանի՞ միավորով դեպի  պետք է տեղաշարժել  y=x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը, որպեսզի ստացվի y=x+632 ֆունկցիայի գրաֆիկը:
 
Պատասխան՝