Կառուցիր գրաֆիկները և լուծիր x22=x հավասարումը:
 
Արմատները գրիր աճման կարգով:
 
Պատասխան՝ x1=i;x2=i