Տրված է y=4x+887+76 ֆունկցիան:
 
Նրա գրաֆիկը կառուցելու համար պետք է y=4x7 ֆունկցիայի գրաֆիկը տեղաշարժել  \(x\)-երի առանցքի ուղղությամբ  միավոր դեպի ձախ և  միավոր դեպի վերև: