Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

4Մ.
y=x214x+51 ֆունկցիայի գրաֆիկը կառուցելու համար պետք է y=x2 պարաբոլը տեղաշարժել աբսցիսների առանցքի ուղղությամբ  միավորով դեպի , ապա օրդինատների առանցքի ուղղությամբ  միավորով՝ դեպի :