Տրված է y=fx ֆունկցիայի գրաֆիկը, որը կառուցված է y=fx ֆունկցիայի գրաֆիկի միջոցով:
 
mod5.png
 
Պարզիր. թե արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը՝
 
\(M\) կետը համաչափ է \(N\) կետին օրդինատների առանցքի նկատմամբ:
 
Պատասխան՝ պնդումը :