Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Ֆունկցիայի արժեքը տրված կետում 2Մ.
2. Պնդումներ \(у = |f(x)|\) ֆունկցիայի գրաֆիկների կառուցման վերաբերյալ: 1Մ.
3. Ֆունկցիայի բանաձևի ընտրություն 1Մ.
4. Մոդուլի գրաֆիկի կառուցման նկարագրի ընտրություն 1Մ.
5. Գրաֆիկի աբսցիսներից առանցքից ցած գտնվող մասը 1Մ.
6. Գրաֆիկի կառուցման նկարագրի ընտրություն 1Մ.