Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Զույգության հետազոտում 1Մ.
2. Զույգության հետազոտում, որոշման տիրույթ 2Մ.
3. Ֆունկցիայի զույգությունը 1Մ.
4. Մի քանի ֆունկցիաների կենտությունը 1Մ.
5. Ֆունկցիայի գրաֆիկի նկարագիրը 1Մ.
6. Համաչափ և անհամաչափ բազմություններ 1Մ.