Որոշիր \(a\) բնական թվի տեսքը, եթե այն 58-ի բաժանվելիս տալիս է 13 մնացորդ:
 
Պատասխան՝ a=q+