Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ճիշտ կամ սխալ պնդումներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվերի բաժանելիությունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Բազմության գրառման ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Տեսական պնդումներ

Բարդություն հեշտ

1
5. Բնական և ամբողջ թվերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
6. 2-ի բաժանվող թվերը

Բարդություն հեշտ

2
7. Թվի պատկանելիությունը

Բարդություն հեշտ

1
8. Ճիշտ պնդումների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

2
9. Ամբողջ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
10. Բնական թվերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
11. Մնացորդով բաժանում

Բարդություն միջին

4
12. Պետք է կատարել գործողությունը և պատասխանել հարցին

Բարդություն միջին

3
13. Առնչություններ բնական թվերի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
14. Հակադարձ թվի հակադիր թիվը

Բարդություն միջին

3
15. Բազմության գրառումը

Բարդություն միջին

4
16. x-ը և y-ը բնական թվեր են

Բարդություն միջին

4
17. Բազմությանը տրված է բառային նկարագրով

Բարդություն միջին

3
18. Պնդումներ բազմությունների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
19. Բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվերի սահմանումները

Բարդություն միջին

3
20. Կոտորակը ամբողջ թիվ է կամ ոչ

Բարդություն բարդ

5
21. Աստիճանի վերջին թվանշանը

Բարդություն բարդ

5
22. Զույգ և կենտ թվերի ներկայացումները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար