1. Կարող է արդյո՞ք 3k+41k+2 կոտորակը ամբողջ թիվ լինել:
2. Եթե «այո», ապա գտիր, թե \(k\)-ի ո՞ր ամենափոքր ամբողջ արժեքի դեպքում 3k+41k+2 կոտորակը ամբողջ թիվ է: Եթե «ոչ», ապա որպես պատասխան տեղադրիր «չկա»:
 
Պատասխան՝ k=i