Նշիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը՝ «Ցանկացած կենտ թիվ կարելի է ներկայացնել 2n5 տեսքով, որտեղ n