Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Բազմության գրառման ընտրություն 1Մ.
2. Բնական և ամբողջ թվերի ընտրություն 2Մ.
3. Թվի պատկանելիությունը 1Մ.
4. Բնական, ամբողջ և ռացիոնալ թվերի սահմանումները 3Մ.
5. Պետք է կատարել գործողությունը և պատասխանել հարցին 3Մ.
6. Հակադարձ թվի հակադիր թիվը 3Մ.