Արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը՝  0:

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: