Գտիր բոլոր a բնական թվերը, որոնց դեպքում \(x\)-ը և \(y\)-ը բնական թվեր են՝
 
x=6a+9
 
y=6 ·a+12a
 
Պատասխանները գրիր աճման կարգով:
  
, , ,