Որոշիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը՝ n+25;n:

Պատասխան՝ (ընտրիր ճիշտ տարբերակը):

Տրված պնդումը ճիշտ :