Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Իռացիոնալ թվերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվի պատկանելիությունը

Բարդություն հեշտ

1
3. Իռացիոնալ/ռացիոնալ թվեր

Բարդություն հեշտ

1
4. Թվանշանների օրինաչափության նկարագիրը

Բարդություն հեշտ

1
5. Տեսական պնդումներ իրական թվերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Թվի պատկանելը/չպատկանելը տրված բազմությանը

Բարդություն հեշտ

1
7. Իռացիոնալ թվի թվանշանները

Բարդություն հեշտ

1
8. Թիվը իռացիոնալ է, թե՞ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
9. Ռացիոնալ թվեր

Բարդություն հեշտ

2
10. Առնչություններ պատկանելիության վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
11. Միջակայքին պատկանող ռացիոնալ թվերը

Բարդություն միջին

3
12. Բազմություններ և ենթաբազմություններ

Բարդություն միջին

3
13. Պնդումներ իրական թվերի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

4
14. Սխալ պնդում

Բարդություն միջին

4
15. Թվանշանների օրինաչափությունը

Բարդություն միջին

4
16. Ճիշտ պնդումների ընտրություն

Բարդություն միջին

3
17. Թիվ իռացիոնալ թվերի միջև

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

1. Վարժանք «Իրական թվեր» թեմայից

Բարդություն հեշտ

9

Նյութեր ուսուցչի համար