Հիմնավորիր, որ հետևյալ 10045 թիվը ռացիոնալ է: 

Թիվը ներկայացրու տասնորդական կոտորակի տեսքով: 

Առաջին պատուհանում տեղադրիր ամբողջ մասը, իսկ երկրորդում՝ կոտորակային:

Պատասխան՝ ,: