Որոշիր, թե արդյո՞ք հետևյալ 7.1 թիվը իռացիոնալ է: 

Պատասխան` թիվը :