Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Իռացիոնալ թվերի ընտրություն 1Մ.
2. Թվի պատկանելիությունը 1Մ.
3. Միջակայքին պատկանող ռացիոնալ թվերը 2Մ.
4. Բազմություններ և ենթաբազմություններ 1Մ.
5. Պնդումներ իրական թվերի վերաբերյալ 1Մ.
6. Առնչություններ պատկանելիության վերաբերյալ 3Մ.