Հետևյալ 7.12345678911112... թիվը: 

1. Ընտրիր նրա թվանշանների օրինաչափությունը:

 
2. Ինչպիսի՞ թիվ է այն:
 
Նշիր ճիշտ տարբերակ(ներ)ը: