Նշիր, թե հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ:   

Գտիր ճիշտ պատասխանը