Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Իրական թվեր Իռացիոնալ և իրական թվերի սահմանումները, օրինակներ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Իռացիոնալ թվերի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել իռացիոնալ թվերը:
2. Թվի պատկանելիությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք թիվը պատկանում է տրված բազմությանը:
3. Իռացիոնալ/ռացիոնալ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թիվը ռացիոնալ է, թե իռացիոնալ:
4. Թվանշանների օրինաչափության նկարագիրը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք նկարագիրը ճիշտ է:
5. Տեսական պնդումներ իրական թվերի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները իրական թվերի վերաբերյալ:
6. Թվի պատկանելը/չպատկանելը տրված բազմությանը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել թվի պատկանելը/չպատկանելը տրված բազմությանը:
7. Իռացիոնալ թվի թվանշանները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել ոչ պարբերական կոտորակի թվանշանների օրինաչափությունը:
8. Թիվը իռացիոնալ է, թե՞ ոչ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թիվը իռացիոնալ, թե ոչ:
9. Ռացիոնալ թվեր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ռացիոնալ թիվը պետք է ներկայացնել վերջավոր տասնորդական կոտորակի տեսքով:
10. Առնչություններ պատկանելիության վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակները
11. Միջակայքին պատկանող ռացիոնալ թվերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է նշել տրված միջակայքին պատկանող ռացիոնալ թվերը:
12. Բազմություններ և ենթաբազմություններ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պատասխանը
13. Պնդումներ իրական թվերի վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը իրական թվերի վերաբերյալ:
14. Սխալ պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել սխալ պնդումը:
15. Թվանշանների օրինաչափությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզել կոտորակի թվանշանների օրինաչափությունը:
16. Ճիշտ պնդումների ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը իրական թվերի վերաբերյալ:
17. Թիվ իռացիոնալ թվերի միջև 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է գտնել թիվ տրված իռացիոնալ թվերի միջև:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Իրական թվեր» թեմայից 00:15:00 հեշտ 9Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ իրական թվերի վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Իրական թվեր» թեմայից 00:20:00 միջին 11Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ իրական թվերի վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Իրական թվեր» թեմայից 00:20:00 միջին 8Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ իրական թվերի վերաբերյալ: