Պարզեցրու x113x213x արտահայտությունը և հաշվիր նրա արժեքը, եթե \(x = -5\):
 
Պատասխանի առաջին վանդակում տեղադրիր «+» կամ «-» նշաններից մեկը:
 
Պատասխան՝ iii