Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Թվի մոդուլը

Բարդություն հեշտ

1
2. Մոդուլով հավասարում

Բարդություն հեշտ

1
3. Հեռավորությունը կետերի միջև

Բարդություն հեշտ

1
4. Թվերի համեմատում (տրված է տարբերությունը)

Բարդություն հեշտ

1
5. Թվերը կոորդինատային ուղղի վրա

Բարդություն հեշտ

2
6. Տրված թվի միջակայքը

Բարդություն հեշտ

1
7. Տարբեր նշանի կոորդինատներով կետերը

Բարդություն հեշտ

1
8. Ճիշտ/սխալ պնդում

Բարդություն հեշտ

1
9. Պարբերական և սովորական կոտորակների համեմատում

Բարդություն միջին

3
10. Թվերը աճման կարգով

Բարդություն միջին

3
11. Մոդուլի արժեքը

Բարդություն միջին

3
12. Բազմությանը պատկանող ռացիոնալ թվերի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
13. Տրված հատվածի միջնակետը

Բարդություն միջին

3
14. Տրված կոտորակներից հավասարահեռ թիվը

Բարդություն միջին

2
15. Ռացիոնալ/իռացիոնալ թիվ տրվածների միջև

Բարդություն միջին

4
16. Անհավասարում

Բարդություն բարդ

5
17. Հավասարում

Բարդություն բարդ

6
18. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

5
19. Ամենամոտ կոտորակը

Բարդություն բարդ

2

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար