Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Թվի մոդուլը 1Մ.
2. Մոդուլով հավասարում 1Մ.
3. Թվերը աճման կարգով 2Մ.
4. Մոդուլի արժեքը 2Մ.
5. Բազմությանը պատկանող ռացիոնալ թվերի ընտրություն 2Մ.
6. Տրված հատվածի միջնակետը 1Մ.