Կոորդինատային ուղղի վրա տրված են երեք կետեր՝ A16.6B16.5, C16.52

Ստուգիր, թե արդյո՞ք ճիշտ է հետևյալ պնդումը՝

«\(A\) կետը գտնվում է ավելի ձախ, քան \(B\) կետը, որն էլ գտնվում է ավելի ձախ, քան \(C\) կետը»:

Պատասխան՝