Կոորդինատային ուղղի վրա տրված են երկու կետեր՝ A33 և B56: Ինչպե՞ս են դասավորված այս կետերը կոորդինատային ուղղի վրա:
 
Պատասխան՝  A33 կետը գտնվում է ավելի , քան B56 կետը: