Որոշիր −3 և −1 ծայրակետերով հատվածի միջնակետը:
 
Պատասխան՝